Zarząd OZŻ Wałbrzych:

Zbigniew Krawiec (Prezes Zarządu) tel: 603 195 607
e-mail: stolpol@indeco.pl

Andrzej Zapart (Wice Prezes) tel: 609 697 330
e-mail: andyzapart@gmail.com

Leszek Odon (Sekretarz) tel: 792 067 193
e-mail: spzisw@op.pl

Kazimierz Hermann (Skarbnik) tel: 669 332 446
e-mail: --

Jacek Filipiak (Członek Zarządu) tel: 601 234 154
e-mail: jacek.filipiak@poczta.fmWyprodukowano w prosite.pl
dla: Wałbrzyski Okręgowy Związek Żeglarski