KLUBY - członkowie Wa OZŻ


Nazwa organizacji

Miasto

Nazwisko

Imie

Komenda Hufca ZHP Świdnica

Świdnica

Pamuła

Piotr

Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarstwa i Sportów Wodnych „SZKWAŁ”

Żarów

Odon

Leszek

Bielawski Klub Żeglarski „WIELKA SOWA”

Bielawa

Musiał

Leszek

Świdnicki Klub Żeglarski "Qbryg"

Świdnica

Strugała

Ryszard


Wyprodukowano w prosite.pl
dla: Wałbrzyski Okręgowy Związek Żeglarski